“อ๊ามกะทู้” ศาลเจ้ากะทู้ หรือศาลเจ้าในทู ตามแต่จะเรียกขาน จุดกำเนิดก่อเกิดประเพณีถือศีลกินผักของภูเก็ต เป็นศาลเจ้าเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์

ตำนานครั้งโบราณกาล เล่าขาน ได้มีคณะงิ้วเดินทางมาจากเมืองจีน เพื่อเปิดการแสดงที่กะทู้ แต่แล้วผู้แสดงในคณะงิ้วเกิดเจ็บป่วยขึ้น จึงคิดได้ว่าได้ละเลยประเพณีการถือศีลกินผักซึ่งเคยกระทำเป็นประจำทุกปี จึงได้ประกอบพิธีกินผักขึ้น จากนั้นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ก็หายไป จนหมดสิ้น ชาวบ้านกะทู้เกิดความเลื่อมใสจึงศรัทธา จัดให้มีพิธีถือศีลกินผักต่อเนื่องกันมา

จากนั้นไม่นานประเพณีถือศีลกินผักก็แพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ ต่อมาหลวงอำนาจนรารักษ์ (ต้นตระกูลตัณฑเวทย์) ซึ่งเป็นนายเหมืองใหญ่ และเป็นผู้นำชุมชนบ้านกะทู้ได้ส่งคนไปนำเอา “เหี่ยวเอี้ยน” หรือขี้เถ้าธูปและกระถางธูปจากมณฑลกังใส ประเทศจีนมาไว้ที่ศาลเจ้ากะทู้ เพื่อให้พิธีถือศีลกินผักมีความถูกต้องสมบูรณ์ ศาลเจ้ากะทู้จึงได้ชื่อว่าเป็นจุดกำเนิดของประเพณีถือศีลกินผักบนเกาะภูเก็ตในปัจจุบัน ที่ศาลเจ้ากะทู้แห่งนี้นอกจากจะมีกิมซิ้น หรือรูปเทพเจ้าจีน ไว้สักการบูชาของชาวไทยเชื้อสายจีนอยู่จำนวนมากแล้ว ที่นี่ยังมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของชาวบ้าน โดยสวมใส่ชุดสีขาวพระพักตร์เอิบอิ่ม มีการเจิมจุดแดงที่พระนลาฏ พระหัตถ์ขวาทรงขวดน้ำมนต์ พระหัตถ์ซ้ายอยู่ในท่าประทานพร ทรงยืนบนฐานมังกร ซึ่งนับเป็นประติมากรรมเทพเจ้าจีนที่สวยงามมากรูปหนึ่งที่ผู้คนให้ความศรัทธาสูงยิ่ง

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *